Thì tương lai hoàn thành-Future perfect

0
61
thì tương lai hoàn thành

Bổ sung cho chuỗi các thì cơ bản trong tiếng Anh, thì tương lai hoàn thành là thì tiếp theo elsasena sẽ giới thiệu tới bạn hôm nay về cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết nó..

Khái niệm thì tương lai hoàn thành

Là thì diễn tả hành động, sự việc sẽ hoàn thành tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Cấu trúc

Thể khẳng định

S + Will + have + V(phân từ 2)

Eg: I will have finished my test by 10 o’clock

Thể phủ định (-)

S + will + not + have  + V(phân từ 2)

Eg: I will not have my homework before you come tomorrow

Thể nghi vấn(?)

Will + S +  have + V(phân từ 2)?

Eg: Will you have eaten when I pick you up?

Chú ý

– Đối với V(phân từ 2) : Động từ theo quy tắc ta chỉ việc thêm -ed vao cuối động từ đó, cách chia động từ thêm đuôi -ed các bạn có thể tham khảo thêm trong bài thì quá khứ đơn phần lưu ý.

– Đối với động từ bất quy tắc các bạn tra ở cột 3 trong bảng tại đây.

Cách dùng thì tương lai hoàn thành

– Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai

Eg: By 2020, I hope researchers will have found a cure for cancer

– Dùng để diễn tả một hành động, sự việc hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong tương lai.

Eg: She will have learntthe Chinese before she moves to China

Dấu hiệu nhận biết

– By + thời gian trong tương lai

–  by the end of + thời gian trong tương lai

–  by the time …

–  before + thời gian trong tương lai

Eg: By the end of this month I will have taken an English course.

Bài tập áp dụng

Tại đây

 

 

 

Leave a reply