Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – PAST PERFECT CONTINUOUS

0
72
thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là thì tiếp theo sau thì quá khứ hoàn thành mà chúng ta cần rèn luyện để nâng cao kĩ năng về mặt ngữ pháp tiếng Anh. Cùng elsasena tìm hiểu kĩ hơn về công thức, cách dùng của thì này trong bài viết dưới đây nhé.

thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Xem thêm: Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là gì?

Là thì dùng để diễn ta một sự việc, hành động bắt đầu trước một thời  điểm trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn cho đến thời điểm đó trong quá khứ.

Cấu trúc

cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thể khẳng định(+)

– S + had + been + V-ing

Eg: They had been working for two hours when she telephoned.

Thể phủ định(-)

– S + had + not + been + V-ing

 Eg: She hadn’t been looking for a job before she needed money.

Thể nghi vấn(?)

– Had + S + been + V-ing ?

Eg: How long had he been working before he arrived?

Lưu ý

– S: chủ ngữ.

– V: động từ

– Cách chia động từ  thêm đuôi -ing như trong thì hiện tại tiếp diễn.

– Had + not = Hadn’t

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

– Dùng để diễn tả hành động diễn ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ.

Eg: He had been driving for 3 hours before 9 p.m. last night.

– Dùng để diễn tả một hành động xảy ra là nguyên nhân cho kết quả của hành động tiếp theo.

Eg:   Mai had been studying hard and felt good about the English test she was about to take.

– Diễn ta một hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ.

Eg: He had been typing for 3 hours before he finshed his work.

Ngoài ra , thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn con được sử dụng trong câu điều kiện loại 3 nhằm diễn tả những điều kiện không có thật trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có chứa những từ: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Trên đây là tổng hợp kiến thức vè thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, các bạn hay thường xuyên thực hành để cũng cố thêm kiến thức nhé.

Bài tập rèn luyện có đáp án: tại đây

 

 

 

 

Leave a reply