Thẻ: từ vựng

Từ vựng là một phần không thể thiếu khi học ngoại ngữ. Các phương pháp, mẹo học từ vựng dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Các loại từ vựng theo từng chủ đề.