Câu bị động – Passive voice

0
49
Câu bị động

Câu bị động dùng để nhấn mạnh hành động thực hiên lên một chủ thể khác. Cùng Elsasena tìm hiểu về cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động nhé.

I. Khái niệm

Câu bị động là câu diễn tả hành động do một chủ thể tác động lên một chủ thể khác.

Kí hiệu

S: chủ ngữ

V: động từ

O: tân ngữ

Tobe : am/is/are

II. cấu trúc chung

S+ tobe(am/is/are) + V (phân từ 2)

Lưu ý

Khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động: 

Câu chủ động S + V + O

– Bước 1: Ta xác định chủ ngữ, động từ , tân ngữ của câu chủ động.

– Bước 2: Chuyển từ câu chủ động sang câu bị động thì tân ngữ (O) sẽ thành chủ ngữ, chủ ngữ (S) thành tân ngữ và động từ chia thành be+ V( phân từ 2)

III. Cấu trúc chia theo các thì:

Các thì

câu chủ động

câu bị động

Hiện tại đơn

S + V + O

Eg: A lot of tourists visit Ha Long

O + tobe + V( phân từ 2 ) + by S

Eg: Ha Long is visited by a lot of tourists.

Hiện tại tiếp diễn

S+ tobe + V(-ing) + O

Eg:

A lot of tourists are visiting Ha Long

O + tobe + being + V(phân từ 2) + by S

Eg:

Ha Long is being visited by a lot of tourists

Hiện tại hoàn thành

S+ have/ has + V(phân từ 2)+ O

Eg: A lot of tourists have visited Ha Long

O+ have/ has /+ been + V( phân từ 2) + (by + s)

Eg: Ha Long has been visited by a lot of tourists

Hiện tại hoàn thành tiếp diễnS+ have/ has+V-ing  + O

Eg: A lot of tourists have visiting Ha Long.

O + Have/has + been + being + V(phân từ 2) + by S

Eg: Ha Long has been being visited by a lot of tourists.

Quá khứ đơnS + V-ed+ O

Eg: A lot of tourists visited Ha long

O + was/were + V(phân từ 2) + by S

Eg: Ha long was visited A lot of tourists.

Quá khứ tiếp diễnS + was/ were + V-ing + O

Eg: A lot of tourists were visiting Ha Long

O + was/ were + being + V ( phân từ 2)+ by S.

Eg: Ha Long were being visited  by a lot of tourists.

Quá khứ hoàn thànhS + had + V(phân từ 2) + O

Eg: A lot of tourists had visited Ha Long.

O + had + been + V( phân từ 2) + by + S

Eg: Ha Long had been visited by a lot of tourists.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễnS + had + been + V-ing+ O

Eg: A lot of tourists had been visited Ha long.

O + had + been + being + V( phân từ 2)+  by + S

Eg: Ha Long had been being visited by a lot of tourists.

Tương lai đơnS + will/ shall + V + O

Eg: A lot of tourists will visit Ha Long.

O + will + be + V(phân từ 2) + by + S

Eg: Ha Long will be visited by a lot of tourists.

Tương lai tiếp diễnS + will/ shall + be + V-ing + O

Eg: A lot of tourists will be visiting Ha Long.

O + will + be + being + V(phân từ 2)+ by S

Eg: Ha Long will be being visited by a lot of tourists.

Tương lai hoàn thànhS + will/shall + have + V(phân từ 2) + O

Eg: A lot of tourists will have visited Ha Long.

O + will + have + been + V(phân từ 2) + by S

Eg: Ha Long will have been visited by a lot of tourists.

Tương lai hoàn thành tiếp diễnS + will + have + been + V-ing + O

Eg: A lot of tourists will have been visiting Ha Long

 O + Will + have +been + being + V(phântừ2) + by S

Eg: Ha Long have been being visited by a lot of tourists.

IV. Mở rộng

đối với câu có 2 tân ngữ ( dạng S + V + O + O), ta chuyển từ câu chủ động theo 2 cách

  • Cách 1: Sử dụng tân ngữ gián tiếp của câu chủ động làm chủ ngữ trong câu bị động( cách này hay được sử dụng).
  • Cách 2: Sử dụng tân ngữ trực tiếp của câu chủ động làm chủ ngữ trong câu bị động.

Eg: Quang gave me this key.

– Cách 1: I was given this key by  Quang.

– Cách 2: This key was given to me by Quang.

Lưu ý 

– Câu có  2 tân ngữ : Khi tân ngữ gián tiếp đứng một mình trong câu bị động, nó cần có một giới từ đi trước nó.

– Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là đại từ nhân xưng( I, he, we, it…) hoặc đại từ bất định ( some one, everybody…) có thể lược bỏ khi chuyển sang câu bị động.

– Cách chia động từ dạng phân từ 2

  • Đối với động từ bất quy tắc tra cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc
  • Động từ theo quy tắc chỉ việc thêm -ed vào sau động từ.

Qua bài viết trên các bạn đã nắm chắc được kiến  thức về câu bị động rồi chứ? Hãy cố gắng  làm nhiều bài tập thực hành thực nhiều để có kết quả học tập tốt nhé. Chúc các bạn học tốt!

Leave a reply