Cách dùng “AS” trong tiếng Anh

0
48
Cách dùng as trong tiếng Anh

As là một trong những giới từ chúng ta thường dễ bắt gặp trong tiếng anh và có cách dùng khá đa dạng. Để các bạn không còn phải bối rối , bài viết này sẽ chỉ ra cho bạn những cách dùng as thông dụng nhất.

Các trường hợp dùng as

Trường hợp 1: Khi As mang nghĩa là “bởi vì”

Khác với “because”, khi dùng “as” để giải thích lý do thì lý do đó người nghe/người đọc đã biết . Ví dụ:

As you failed the test, you will have to take the whole course again. (Vì bạn đã thi trượt nên bạn sẽ phải học lại cả khóa học).

As vietnam is next door to China, it has to be cautious with its foreign policies. (Vì Việt Nam nằm sát Trung Quốc nên chúng ta phải thận trọng với chính sách ngoại giao của mình)

Trường hợp 2: Khi As mang nghĩa là “ Với tư cách là”

Với nghĩa này thì ngay sau nó sẽ phải là một danh từ. Ví dụ:

She works in that hospital as a chief nurse (cô ấy làm ở bệnh viện đó với tư cách là Điều Dưỡng Trưởng).

I am telling you this as a friend (tôi cho anh biết điều này với tư cách là một người bạn)

Trường hợp 3: Khi As mang nghĩa là “Như”

Với nghĩa này, AS được theo sau bởi một mệnh đề (với đủ chủ ngữ và vị ngữ).Ví dụ:

As I said, english grammar is not that difficult to understand (Như tôi đã nói, ngữ pháp tiếng Anh không đến nỗi khó hiểu lắm).

Please do as you are told (Vui lòng làm như bạn được yêu cầu)

Bên cạnh đó,  As còn được đứng trước bởi một động từ được chia ở dạng quá khứ phân từ ,tức động từ thêm ED hoặc động từ bất quy tắc ở cột 3)

Ví dụ:

As mentioned above: như đã được nhắc ở trên

As shown above: như đã trình bày ở trên

Trường hợp 4: Khi As trong cụm such as/ as long as

“Such as” Có nghĩa là Chẳng hạn như, theo sau là một loạt những danh từ dùng để liệt kê. Sau such as không cần dấu phẩy cũng không cần dấu hai chấm.

Ví dụ:

There are many things you can do to improve your english, such as listening to english music, watching english movies and going to english speaking clubs. ( Có nhiều thứ bạn có thể làm để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, chẳng hạn như nghe nhạc tiếng Anh, xem phim tiếng Anh và tham gia câu lạc bộ nói tiếng Anh)

I can play many musical instruments such as the guitar, the piano and the flute (Tôi có thể chơi nhiều nhạc cụ chẳng hạn như đàn ghita, đàn dương cầm và sáo)

“As long as”  có nghĩa là Miễn là, Dài đến, mất đến,….

Ví dụ: (với nghĩa là : Miễn là)

You can borrow this book as long as you return it before sunday (Bạn có thể mượn quyển sách này miễn là bạn trả lại trước ngày Chủ nhật)

Ví dụ: (Với nghĩa là: Dài đến, mất đến,….)

Some snakes are as long as 3 meters. (một số loài rắn dài đến 3 m)

This job can take as long as 20 days (Công việc này có thể mất đến 20 ngày)

You can stay here as long as you like (bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích)

Trường hợp 5: Khi As trong câu so sánh bằng : AS + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + AS…

Ví dụ:

He is as tall as his father (anh ấy cao bằng bố của anh ấy)

This is not as easy as it looks (cái này nhìn tưởng dễ nhưng không dễ như vậy đâu)

Bên cạnh đó, người ta dùng so sánh bằng nhưng không đưa ra đối tượng so sánh thứ hai vì ngữ cảnh cho phép tự hiểu.

Ví dụ:

He has two daughters. The older one is not as pretty (Ông ấy có 2 cô con gái. Cô lớn hơn không xinh bằng cô út)

Với 5 cách dùng as kể trên, chúng mình hy vọng các bạn đã có thể hiểu rõ hơn cũng như có thể áp dụng chính xác trong từng trường hợp cụ thể. Nếu còn thắc mắc và cần hỗ trợ thêm về chủ đề này cũng như cập nhật các thông tin bổ ích khác, các bạn nhớ ghé website thường xuyên nhé!

Leave a reply